برچسب شده: جی ال ایکس 2690 gold

۰

جی ال ایکس ۲۶۹۰ / نگاهی مختصر

بسم الله   بهتر است بجای مقدمه کمی واضح بگوییم که این پست “بررسی تخصصی ” نیست . چون نه تخصص اش را داریم نه دلمان می آید به این نئو کلاسیک وطنی سخت بگیریم ، پس برادرانه در آغوشش خواهیم گرفت ! سلام جی ال ایکس...